Intrång i Einsteins trädgård. En far, en dotter, ingentings mening och alltings början

Intrång i Einsteins trädgård. En far, en dotter, ingentings mening och alltings början
6 oktober, 2016 Hedengrens

I går sprang kunderna benen av sig efter Amanda Gefters Intrång i Einsteins trädgård.
Berodde antagligen på Helena Granströms artikel i Svenska Dagbladet: ”Gudsperspektiv ger fysiker huvudbry” (Svd, 5/10-16)

einstein

einsteins-tradgard

Originaltiteln är Trespassing on Einstein´s Lawn