Nomineringar till Stora Fackbokspriset 2016

Nomineringar till Stora Fackbokspriset 2016
8 november, 2016 Hedengrens

Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

Årets nominerade är:

Dag Sebastian Ahlander:

Gustaf Mannerheim (Historiska Media)

Gustaf Mannerheim av Dag Sebastian Ahlander.

Gustaf Mannerheim av Dag Sebastian Ahlander, är en av de nominerade titlarna.

Gunnar Broberg:

Nattens historia. Nordiskt mörker och ljus under tusen år (Natur och kultur)

Nattens historia av Gunnar Broberg.

Nattens historia av Gunnar Broberg.

Max Engman:

Språkfrågan.  Finlandssvenskhetens uppkomst 1812 – 1922 (SLS/Atlantis)

Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922 av Max Engman.

Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922 av Max Engman.

Hanne Kjöller:

En svensk tiger. Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån (Fri tanke förlag)

En svensk tiger av Hanne Kjöller.

En svensk tiger av Hanne Kjöller.

Annika Sandén:

Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (Atlantis)

Bödlar. Liv och skam i svenskt 1600-tal av Annika Sandén.

Bödlar. Liv och skam i svenskt 1600-tal av Annika Sandén.

Klas Åmark:

Förövarna bestämmer villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest (Albert Bonniers)

Förövarna bestämmer villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest, av Klas Åmark.

Förövarna bestämmer villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest, av Klas Åmark.

Vinnaren kommer att tillkännages den 24 november 2016.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål stödjer akademisk utbildning, forskning och spridning av forskningsresultat. Stiftelsen delar varje år ut Stora fackbokspriset om 125 000 kronor till den eller de (levande personer) som skrivit årets fackbok i enlighet med Forum Axess devis Vetenskap, bildning, tradition.Priset syftar till att belöna framstående essäistiskt och humanistiskt författarskap som lyfter fram vetenskap, bildning, tradition med stilistisk och fackmässig verkshöjd och därmed i Sverige uppmuntrar en berättande humanistisk bildningstradition präglad av språkbehandlande briljans.

 Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse