Vad gör en bank?

Vad gör en bank?
26 december, 2016 Hedengrens

Svd-journalisten Andreas Cervenka berättar i sin nya bok varför världsekonomin på många sätt är mer sårbar i dag än 2008, då hela det finansiella systemet var en hårsmån från total kollaps.

Vad gör en bank? utkommer den 21 januari 2017.

Boken är utgiven av bokförlaget Natur & kultur.

Boken är utgiven av bokförlaget Natur & kultur.

Andreas Cervenka är ekonomijournalist på Svenska Dagbladet.

Andreas Cervenka är ekonomijournalist på Svenska Dagbladet. Foto: Sven Gustavsson