Nya numret av 10-tal ute nu

Nya numret av 10-tal ute nu
2 januari, 2017 Hedengrens

Om innehållet:

Nytt nummer: Bildstormare!

 Hur ser lit­te­ra­tu­ren och kons­ten ut i bild­flö­de­nas era? Hur behål­ler kons­ten sin sam­hälls­kri­tiska udd?

I 10TALs nya num­mer möter vi ett antal bild­stor­mare och dis­ku­te­rar rela­tio­nen mel­lan skön­lit­te­rär text och bild­konst. Lär känna den nya Katarina Frostenson i en stor essä av kri­ti­kern Victor Malm och möt konst­nä­ren Karin Mamma Andersson och poe­ten Joar Tiberg i ett sam­tal sig­ne­rat Elis Burrau.

Vad är färg? Den kana­den­siska för­fat­ta­ren Lisa Robertson under­sö­ker fär­ger­nas skif­tande kul­tur­histo­ria och meta­fy­sik i en poe­tisk essä. Konstkritikern Dan Jönsson om bil­den och tex­tens kopp­ling: När bil­den trub­bar av står bok­sta­ven stark. Matilda Södergran om den ame­ri­kanske poe­ten Theodore Roethke, wale­siska Deryn Rees-Jones och den por­tu­gi­siska konst­nä­ren Paula Rego. Carl Fredrik Hill–dikt­ningen i svensk modern poesi kart­läggs av för­fat­ta­ren Kristofer Flensmarck.

Litterär debu­tant är Linnéa Sjödin.

10-tal. Nr 25 2016

10-tal. Nr 25 2016

Länk till Hedengrens webbshop