Michel Houellebecq berömmer…

Michel Houellebecq berömmer…
3 februari, 2017 Hedengrens

… den algeriske författaren Boualem Sansal för hans roman 2084. The End of the World (fransk originaltitel: 2084: La fin du monde). Michel Houellebecq, som skrivit Återkomsten (Soumission på franska), menar att Sansal beskriver en sann islamisk totalitarism, medan han själv har beskrivit en mildare form av islamistiskt totalitärt styre (…”un vrai totalitarisme islamique”, tandis que Soumission évoque ”un régime islamiste doux”,..).
Källa:www.atlantico.fr

Nu finns 2084. The End of the World av Boualem Sansal alltså även på engelska. Hedengrens har fått in den.

 

Boualem Sansal (född 1949).