Dark Matter and the Dinosaurs…

Dark Matter and the Dinosaurs…
6 februari, 2017 Hedengrens

…av Lisa Randall handlar om hur vår existens här på jorden är intimt förknippad med resten av universum.

För cirka 66 miljoner år sedan kolliderade en enorm meteorit med jorden, en katastrof som fick till följd att dinosaurierna och tre fjärdedelar av planetens övriga levande organismer dog ut. Kanske var denna katastrof ett tecken på något annat och mycket större:”an opening vista onto the interconnectedness of the universe itself?

Professor Lisa Randall benar ut.

Dark Matter and the Dinosaurs. The Astounding Interconnectedness of the Universe, av Lisa Randall

” Your inner five-year-old and inner geek are going to be thrilled”. Tara Shears om Dark Matter and the Dinosaurs  i Mail on Sunday

Lisa Randall is Professor of Phsyics at Harvard University. She is one of today’s most influential and most cited cited theoretical physicists, and has received numerous awards and honours.

 

Dåtida ståtligt kreatur.