Kent Andersson 16/2 kl. 17.30

Kent Andersson 16/2 kl. 17.30
9 februari, 2017 Hedengrens

Kent Andersson berättar om sin nya bok Krigarna från Valsgärde. Glimtar från en guld- och granatskimrande forntid (bokförlaget Atlantis).

Kent Andersson är docent i arkeologi och verksam vid Historiska museet i Stockholm. Han är specialist på de första århundradena efter vår tideräknings början. På Atlantis har han tidigare givit ut I skuggan av Rom (2013).

»Vendeltid kallas de 200 åren mellan mitten av 500-talet och mitten av 700-talet. Namnet kommer från Vendel i norra Uppland. Där hittades i slutet av 1800-talet praktfullt utrustade båtgravar. Gravarna ansågs så spektakulära att de fick ge namn åt perioden och den kom i Sverige att kallas för vendeltiden, en tid då det fornnordiska samhället genomgick en av sina största förändringar någonsin.«

Följ med till en guld- och granatskimrande forntid då Upplands mest inflytelserika familjer började begrava sina döda på ett helt nytt sätt. En man ur varje generation begravdes i en båt. Med sig i båten fick han praktfulla vapen, sällskapsdjur, dresserade rovfåglar, spelbräden med spelpjäser, köksutrustning, mat och förnödenheter. Kent Andersson berättar om den dramatiska Vendeltiden utifrån fyra praktgravar som en gång fanns i uppländska Valsgärde.