Shetterly: Hidden Figures

Shetterly: Hidden Figures
3 mars, 2017 Hedengrens

Se filmen och läs boken eller tvärsom. Den fascinerande historien hur brådskan att få upp en amerikan i rymden efter Gagarin spränger alla gränser och fördomar (nåja). Matematiska snillen som har fel hudfärg och fel kön får äntligen chansen och tar den. I sanning god vetenskapshistoria.