22/3 kl. 17.30 Birgitta Holm & Tidskriften Parnass (om Sara Lidman och Helga Henschen)

22/3 kl. 17.30 Birgitta Holm & Tidskriften Parnass (om Sara Lidman och Helga Henschen)
14 mars, 2017 Hedengrens

Träff om tidskriften Parnass nya Sara Lidmannummer (nr 01/17)

”Medkänslans poetik och politik – om Sara Lidman och Helga Henschen”

Birgitta Holm, professor emerita i litteraturvetenskap, berättar om dessa två personligheters likheter och skillnader. Föreläsningen utgår från hennes artikel i senaste numret av Litteraturtidningen Parnass, som har Sara Lidman som tema. Tidskriften uppmärksammar också att det är 100 år sedan Helga Henschen föddes. Birgitta Holm har skrivit biografier om båda dessa författare.

Sara – i liv och text utkom för första gången 1998 och i höst kommer boken om Helga Henschen.