Måndag 24/4 kl. 17.30 Peter Gärdenfors

Måndag 24/4 kl. 17.30 Peter Gärdenfors
12 april, 2017 Hedengrens

Peter Gärdenfors berättar om sin nya bok Den svåra konsten att se sig själv (Natur & kultur).

Vem är jag? Frågan har intresserat människor i alla tider och alltid varit omöjlig att besvara. Förr var det våra inre egenskaper eller vår position i samhället som bestämde vilka vi var. I dag fokuserar vi mer på det yttre och med hjälp av sociala medier kan vi själva bestämma vilka vi vill vara, ungefär som vi väljer karaktär i ett rollspel. Vad gör det med vår uppfattning om oss själva? Och går det att få syn på sitt jag? I den här boken beskriver professor Peter Gärdenfors olika sätt att se på jaget: psykologiskt, filosofiskt och sociologiskt. Den vänder sig till alla som är intresserade av jaget och vem som har makt över det.

Peter Gärdenfors är professor i kognitionspsykologi
Foto: Andreas Hillergren