Colm Toíbín: House of Names

Colm Toíbín: House of Names
10 maj, 2017 Hedengrens

Toíbíns nya bok är en stram återberättelse av det grekiska dramat kring Klytaimnestra,  Elektra och Orestes. Det är mer likt Richards Strauss opera än  hans tidigare böcker som t ex Brooklyn. Blodigt och ödsligt – starkt skildrat under en obarmhärtig sol.