Om brunnsorkestrarnas glansperiod…

Om brunnsorkestrarnas glansperiod…
16 maj, 2017 Hedengrens

…inom kurortsmusiken, perioden från strax efter 1800-talets mitt fram till 1900-talets mellankrigstid, handlar denna originella bok, som du hittar på Hedengrens musikavdelning, 1 tr ned i butiken.

Boktiteln är: Musik till vatten och punsch. Kring svenska blåsoktetter vid brunnar, bad och beväringsmöten (Gidlunds förlag).

Med boken följer en CD som ger ett urval klingande illustrationer.

Författare är Ann-Marie Nilsson, som är docent i musikvetenskap vid Uppsala universitet och Åbo Akademi. I sin forskargärning har hon bland annat utgivit landets äldsta bevarade musik, de medeltida hymnerna och sånger till helgon som Erik den helige, Sigfrid, Elin, Eskil och Birgitta. Även forskningen om 1800-talets blåsmusik har uppmärksammat internationellt. Verksamheten i Oktetten Ehnstedts Eftr. är ett resultat av hennes långvariga intresse för blåsoktetternas musik och dess roll i punschepokens samhälle.