Karl Popper: Det öppna samhället och dess fiender

Karl Popper: Det öppna samhället och dess fiender
26 maj, 2017 Hedengrens

Det öppna samhället och dess fiender är en av 1900-­talets viktigaste böcker – på samma gång en kraftfull kritik av de totalitära ideologiernas intellektuella ursprung och ett kompromisslöst försvar för de demokratiska institutionerna och det öppna samhället.

Det öppna samhället har inte bara ett historiskt intresse – som en ovanligt djupgående exponering av 1900-talets dominerande totalitära läror -, den är fortfarande en högaktuell text i vår samtid. De intellektuella svagheter som Popper identifierade i de totalitära rörelsernas tankesystem har en förmåga att ständigt dyka upp på nytt, i nya tappningar och sammanhang.

Detta är en efterlängtad och reviderad nyutgåva av Det öppna samhället och dess fiender, i översättning av Andrew Casson och Bo Ekström, med ett nyskrivet förord av Håkan Holmberg.


Karl Popper (1902-1994)