Tom Sandqvist / Rolf Sandqvist: Den svarta fågeln/Musta lintu

Tom Sandqvist / Rolf Sandqvist: Den svarta fågeln/Musta lintu
14 juni, 2017 Hedengrens

Exklusiv utgåva i samarbete med Södertälje Konsthall och Konstfack.

 
Konstnären och författaren Rolf Sandqvist (1919-1994) hörde till pionjärerna i den finländska abstrakta konsten. Det var många som beskrev hans konst som lekfull, färggrann och exotisk, full av glada infall och roliga historier, en cirkusvärld med clowner och taskspelare, lika sorglös som melankolisk. Men han var också känd för sin vinjett med den svarta fågeln, Funtus med de sorgsna ögonen som är svart för att han en gång i tidernas begynnelse sörplade i sig innehållet i ett bläckhorn för att sedan flaxa omkring i tidningar som Helsingin Sanomat, Nya Pressen och Vår tid ända fram till mitten av 1980-talet. 
För första gången presenterad i Svenska Dagbladet på Finlands självständighetsdag den 6 december 1956 är Funtus den hunsade filosofen som alltid vänder kappan efter vinden så fort han finner det lämpligt, en melankoliskt leende kyniker i kynismens ursprungliga bemärkelse av ett milt överseende bejakande av det fullödiga, alltgenomgripande, sjaskiga, härliga livet, ett slags Diogenes från Sinope. Funtus iscensätter ett pantomimiskt, knipslugt, polemiskt angrepp mot alla sorters maktutövning, sanningsanspråk och hierarkiska system, ett förhållningssätt som utkristalliseras i den medeltida karnevalen, renässansens commedia dell’arte och senare tiders cirkus, det mångstämmiga språket, det som gör det mänskliga mänskligt, hur konstigt det än låter när det är fråga om en fågel; men så hade ju Rolf Sandqvist också skrivit om en cirkus, om en vilsekommen luffare som tog tillfällig anställning som clown och allt-i-allo, en som skräpade bland tälten och vagnarna och gjorde så gott han kunde.

Författaren Tom Sandqvist, en av konstnärens söner, har ställt samman närmare tvåhundra av vinjetterna i boken Den svarta fågeln – Musta lintu tillsammans med en presenterande essä kring Funtus, om hur han kläcktes i faderns skissblock, om den svarta fågeln och hans kvicka, vemodiga repliker. Boken avslutas med faderns egen redogörelse för hur han tycktes få syn på Funtus redan före krigsåren. Boken knyter an till Tom Sandqvists bidrag till utställningen Främlingen i Södertälje på Södertälje Konsthall i juni, slutredovisningen för en fristående kurs på Konstfack i Stockholm som har pågått hela läsåret 2016-2017 och som samlat ett femtontal etablerade konstnärer och formgivare kring temat ”främlingen”. Boken har formgivits av grafikern Jiri Adamik Novak och trycks i en exklusiv upplaga på Protisk i Tjeckien. Huvudtexten jämte förord och svenska vinjettrepliker har översatts till finska av en annan av sönerna, skådespelaren och regissören Ville Sandqvist.