Anna Kåvers nya: Oro. Att leva med tillvarons ovisshet

Anna Kåvers nya: Oro. Att leva med tillvarons ovisshet
7 september, 2017 Hedengrens

Anna Kåver är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare i kbt samt författare. Hon har skrivit ett flertal uppskattade böcker, bland andra Himmel, helvete och allt däremellan om känslor. Nu tar hon upp oro ur tre olika perspektiv: det existentiella, det psykologiska och det biologiska.

Anna Kåver Bildkälla: Natur & kultur