Författarträff tisdag 14/11 kl. 17.30

Författarträff tisdag 14/11 kl. 17.30
1 november, 2017 Hedengrens

Fredrik Charpentier Ljungqvist berättar om sin nya bok Klimatet och människan under 12 000 år.

Författaren ger oss åtskilliga spännande och lärorika exempel på hur klimatförändringar under historien påverkat utvecklingen i olika delar av världen och hur människor hanterat eller inte hanterat konsekvenserna av klimatförändringar.

Fredrik Charpentier Ljungqvist är fil.dr i historia och knuten till både Historiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

På Dialogos har han tidigare publicerat Den långa medeltiden (2015), som han året därpå belönades med Cliopriset för, för sin förmåga att förmedla färska vetenskapliga insikter till en bred publik.

Utgiven av Dialogos förlag.

Fredrik Charpentier Ljunqvist BILDKÄLLA: Dialogos förlag