Författarträff onsdag 24 januari kl. 17.30

Författarträff onsdag 24 januari kl. 17.30
12 januari, 2018 Hedengrens

Ingmar Karlsson, författare och f d diplomat, talar om sin nya bok De små folkens historia. Minoriteter i Europa (Historiska Media).

Globalisering och digitalisering har ibland setts som ett hot mot Europas minoritetsfolk. Men denna utveckling har paradoxalt nog även haft stora effekter på gruppernas möjligheter att göra sina röster hörda. På senare år har minoritetskulturer fått ökad uppmärksamhet.

I De små folkens historia berättar Ingmar Karlsson om olika minoriteters spännande historia.