Torsdag 15/3 kl. 17.30 Anders Sundelin

Torsdag 15/3 kl. 17.30 Anders Sundelin
23 mars, 2018 Hedengrens

Författaren Anders Sundelin samtalar med sin förläggare Svante Weyler om biografin Diplomaten, som handlar om diplomaten Sverker Åström (1915-2012).

Sverker Åström var den klarast lysande stjärnan i svensk diplomati under det kalla kriget. Men trots att han så länge var en offentlig person och på sena dagar skrev sina memoarer har stora delar av hans liv förblivit höljda i dunkel. Anders Sundelin tecknar i Diplomaten ett porträtt i helfigur av mannen som på många sätt representerade svensk utrikespolitik under nära ett halvt sekel.

Sundelin, som följt Sverker Åströms karriär ända sedan han skrev en uppmärksammad biografi över Stig Wennerström (1999) har grävt i arkiv, intervjuat kolleger och tecknar i Diplomaten ett porträtt i helfigur av mannen som på många sätt representerade svensk utrikespolitik under nära ett halvt sekel.

Anders Sundelin FOTO: Sofia Runarsdotter