Sebastian Jägerhorn: Hårdast bland de hårda – en kavalleriofficer i fält

Sebastian Jägerhorn: Hårdast bland de hårda – en kavalleriofficer i fält
4 april, 2018 Hedengrens

 

 

 

 

 

 

 

 

När Sverige gav sig in i trettioåriga kriget utgjorde de finska ryttarna över hälften av Sveriges nationella kavalleri. De placerades där striden var som hårdast. Under överstar som Tott och Stålhandske nådde de ryktbarhet.

I boken står kavalleriofficer Johan Jägerhorn i centrum.