Carl-Göran Ekerwald: En fritänkare läser Koranen

Carl-Göran Ekerwald: En fritänkare läser Koranen
17 oktober, 2018 Hedengrens

”De Korantexter som här uppmärksammas har blivit valda helt förutsättningslöst. Det har skett uteslutande för att de väckte läsarens uppmärksamhet. Man kan säga att det är Koranen själv som på detta sätt avgjort urvalet. Det är heller inte alltid man vet orsaken till sådan ­attraktion. Man är inte helt på det klara med sina emotionella insikter.

Det är ju Bibelns och Koranens styrka och orsaken till deras tusenåriga varaktighet att de överraskar. En annan läsare skulle göra ett annat val. Varje läsare är ensam. Ingen kan utnämna sig till talesman för många läsare annat än censuren. Och dess anspråk är en illusion.

Antag att jag säger: jag läser Kora­nen för att notera vad som gör mig beklämd och dyster och rent av arg.

En annan säger: jag läser Koranen och tar till mig avsnitt som gör mig glad, tillitsfull, ja lycklig! Och det utan att kunna förklara orsaken. Författaren till denna lilla skrift tillhör den sistnämnda kategorin. Liksom man kan älska ett musikstycke, kan man älska en religiös text.”

Carl-Göran Ekerwald