Tisdag 5/2 kl. 17.30 Ingemar Lindahl

Tisdag 5/2 kl. 17.30 Ingemar Lindahl
31 januari, 2019 Hedengrens

Ingemar Lindahl talar om sin biografi över Thora Dardel Flickan som reste ensam

När Thora Dardel tjugo år gammal kom till Paris för att studera konst i slutet av 1910-talet hamnade hon bokstavligen i den dåtida konstens epicentrum. Om detta skrev hon senare i sin memoarbok Jag for till Paris. Men Thora Dardel var mer än bara en iakttagare av det kulturella livet i Paris under 1900-talets första hälft. Hon var i högsta grad en del av det, fast med en skeptisk distans. Och hon förblev en skrivande människa under hela sitt långa liv.

Flickan som reste ensam är en den första större biografin över Thora Dardel. Författaren Ingemar Lindahl har gjort en djupdykning i hennes efterlämnade dagböcker, och här finns också ett rikt bildmaterial.

 

Fri entré men köp gärna en bok eller tre