Tisdag 2/4 kl. 17.30 Lena Andersson

Tisdag 2/4 kl. 17.30 Lena Andersson
26 mars, 2019 Hedengrens
Foto Henric Lindsten/Polaris

Lena Andersson talar om sin bok Om falsk och äkta liberalism

– Om att det finns två liberalismer, en riktig och en attrapp. Den ena är grundad i ett filosofiskt fundament, som möjliggör naturrätten, den andra i anti-filosofi och nihilism, som omöjliggör naturrätten. Jag utreder varför man måste hålla isär den äkta och den falska och hur de uppstått som två grenar ur upplysningen, där attrappen leder till liberalismens upplösning och den andra till liberalismens eviga relevans.

– Min poäng är att liberalismen, den äkta, är beroende av ett filosofiskt fundament och en struktur i världen och tänkandet, det som 1900-talets uttalat anti-metafysiska skepticism arbetar för att få bort genom positivism och logiskt empirism, och senare genom poststrukturalism. Utan medvetenhet om ett sådant fundament gör man sig sårbar för påståenden om att både individ och frihet är konstruktioner som bör avslöjas (dekonstrueras) såsom västerländska förtrycksverktyg. Jag söker mig långt bakåt till ett fåtal centrala tänkare för liberalismens elementa, som är klassificering och metafysik snarare än skepticism och empirism, och visar att denna strid har mångtusenåriga anor.