Hedengrans julkalender! Lucka 19

Hedengrans julkalender! Lucka 19
19 december, 2019 Hedengrens

Fyrisån, fyrisån jag hittar ej dithän

Och alla bara jagar mig, fast jag ju är så vän