Torsdag 16/1 kl 17.30 Mats Ekdahl

Torsdag 16/1 kl 17.30 Mats Ekdahl
10 januari, 2020 Hedengrens

Mats Ekdahl talar om sin bok Snöns historia

Det här är historien om snön. En hyllning till de viktiga, vackra och sköraste av naturens under – snöflingorna, dessa små fenomen vars hemlighet poeterna i alla tider försökt sätta ord på.

Det är en remarkabel vandring i tid och rum som Mats Ekdahl tar oss med på – en berättelse om packis, vetenskap, polarnattens mörker, storstadssnö och melankolisk snö, mäktiga glaciärer och stränga livsvillkor, men också om vintern och snön som möjlighet till transporter, krigföring, rekreation eller som naturskönt objekt.

Under tidigare århundraden ansågs vinternaturen fientlig. Den beboddes av demoner och andar och betraktades som ett farligt land. Men också i dag väcker polarfärder ett sällsamt intresse. Kanske är själva strapatsen, modet att trotsa vinterkylan, det sista äventyret.

Snöns historia är en spränglärd, generös och medkännande essä om snöns enorma betydelse genom historien och fram till i dag. Snön har gett oss hjältar, minnen, stolthet och är en av våra viktigaste naturresurser. Snöns historia och vår egen historia hänger tätt ihop. Hur snön mår säger nämligen mycket om hur vår planet mår. Det som händer med snön visar vart vi är på väg.

Mats Ekdahl är en mångkunnig och erfaren journalist och författare. Bland andra böcker har han senast skrivit den prisbelönade essäboken Ägget om ägg i matlagning, konst och litteratur. Ekdahl har varit chefredaktör för en rad tidningar som Läkartidningen, Tidningen Vi, Resumé och Arbetet. Han har likaså varit gästprofessor, arbetat på bokförlag och varit generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar.

 

Fri entré men köp gärna en bok, eller tre