Naturen av Ralph Waldo Emerson, i nyöversättning

Naturen av Ralph Waldo Emerson, i nyöversättning
2 november, 2020 Hedengrens

Översättare är Ola Klippvik.

”Ralph Waldo Emersons essä Naturen (1836) är ett poetiskt manifest och en predikan om människans förhållande till den natur som omger henne. Trots att det var Emersons debut återfinns frågeställningar som skulle bli centrala i författarskapet: Hur ska vi leva? Hur ska vi tänka? Hur ska vi handla? Själv sammanfattade han det såhär: ´Jag har endast haft en doktrin, nämligen den enskilda människans oändlighet.´”

Källa: Norstedts