Hedengrans julkalender! Lucka 7

Hedengrans julkalender! Lucka 7
7 december, 2021 Hedengrens

Alexander begrundar ”Twelve Caesars”

Härskare, härskare, härskare!

Om de levde så vore de färskare!