Hedengrans julkalender! Lucka 14

Hedengrans julkalender! Lucka 14
14 december, 2021 Hedengrens

Nicklas förundras över ”Nya människor i fel ordning”

Vem är du? Å vem är han?

Egentligen är vi rätt lika varann!