Hedengrans julkalender! Lucka 18

Hedengrans julkalender! Lucka 18
18 december, 2021 Hedengrens

Alexander står för ”The Greek Revolution”

Antiken i det nya,  det förflutna i detta nu

Det moderna Europas historia, skildrat som ett jehu