Hedengrans julkalender! Lucka 19

Hedengrans julkalender! Lucka 19
19 december, 2021 Hedengrens

Katarina funderar över ”Tills alla dör”

Livet i staden kan vara brutalt

Och med omvärldens omtanke är det nog skralt