Hedengrans julkalender! Lucka 20

Hedengrans julkalender! Lucka 20
20 december, 2021 Hedengrens

Nicklas är tagen av ”År, månader, dagar”

Livet på lannet är inte så lätt.

Sätt dig nu neder å gråt dig en skvätt.