Hedengrans julkalender! Lucka 23

Hedengrans julkalender! Lucka 23
23 december, 2021 Hedengrens

Se där uppe, se där uppe på gren!

Där sjunger ju fågeln i kvällssolens sken!