CV – se även martakonig.se

Märta König
Född 1969, bor och arbetar i Stockholm

Utbildning:
1992-93  Konsthögskolan Stockholm, måleri
1988-90    Fria målarskolan Halmstad

Separatutställningar i urval:
2019 Ingela S Gallery, Stockholm
2017  Galler Candyland, Stockholm
2016  Galleri Anders Lundmark.net
2015  Galleri Art-on, Halmstad
2011  Galleri Persson, Malmö
2011  Kulturcentrum Sundbyberg
2008  Galleri Anders Lundmark, Stockholm
2007  Galleri Vingen, Solna
2006  Konstnärshuset, Stockholm
2004  Stadsgalleriet, Halmstad
2002  Galleri Kungsgatan, Halmstad

Grupputställningar i urval:
2019, -17, -16, -15, -14, -12, -11, -10, -08  Liljevalchs vårsalong, Stockholm
2014  Galleri Remi ”Vårsamling”, Östersund
2013  Galleri Domeij  ”3 målare”, Stockholm
2009  Galleri Art-on ”Halmstad-Sthlm”, Halmstad

Stipendier:
2
018 Längmanska kulturfonden, anslag till bok
2017  7 dagar Nordiska Akvarellmuséet
2017  Berlinstipendiet, Hallands konstförening
2014  Simone de Dardels stipendium, Konstakademien
2011  Folke Hellströms stipendium, Konstakademien
2006 och -07   Jenny Lindhs stipendium, Konstakademien

Representerad
Uppsala läns landsting, Uppsala kommun, Stockholm konst