Dataskyddspolicy

Hur vi använder personuppgifter
Personuppgifter är uppgifter och information som innehåller uppgifter om fysiska personers identitet eller som kan härledas till en fysisk person.
Hedengrens samlar in, lagrar och behandlar endast de personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter som är nödvändiga för att Hedengrens bokhandel skall kunna tillhandahålla produkter till, och i övrigt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot, våra kunder.
Dessa uppgifter sparas endast lokalt och kund kan om så önskar få sina uppgifter gallrade genom att kontakta oss på Hedengrens.
Hedengrens kommer aldrig att sälja eller på annat sätt överlåta kunds personuppgifter till tredje man. Dock kan Hedengrens tvingas lämna ut personuppgifter enligt lag.