Beata

Beata
16 februari, 2016 Hedengrens

beata

Svenska avdelningen
Avdelningsansvar:
Djur & Natur
Filosofi
Psykologi – Pedagogik
Religion
Båtar & Skärgård
Har just påbörjat mitt 30:e år – i bokhandel.
Psykologi, religion och ”andligt sökande” ligger mig varmt om hjärtat, men ibland blir det tröttsamt; då får jag kraft och energi bland djur, natur och båtar.
Kontrasten mellan avdelningarna passar tilltalar mig mycket.
Några favoriter:
Epiktetos, ” Handbok i livets konst” – antagligen den första självhjälpsboken…
Lars Björklund; ”Det som ger hoppet liv” – ett exempel ur hans produktion.
C S Lewis: Seven Chronicles of Narnia”, ”Anteckningar under dagar av sorg”
Agneta Lagercrantz; ”Självmedkänsla”