M. Ermarth (ed.): Kurt Wolff. A Portrait in Essays and Letters

M. Ermarth (ed.): Kurt Wolff. A Portrait in Essays and Letters
11 september, 2017 Hedengrens

Kurt Wolff (1887-1963) var en känd gestalt  inom den litterära världen under den första halvan av 1900-talet; han var verksam som förläggare, journalist och författare. Wolff  gjorde stora insatser för modern litteratur och för bokförlagsbranschen. Han föddes i dåtidens Preussen och lyckades 1941 fly från Europa och hamnade till sist i New York, där han grundade bokförlaget Pantheon Books.