Jan Morris: Battleship Yamato – Of war, beauty and irony

Jan Morris: Battleship Yamato – Of war, beauty and irony
12 februari, 2018 Hedengrens

 

 

 

 

 

 

Att den berömda reseskildraren skriver en bok om det japanska slagskeppet Yamato kan tyckas oväntat. Men, Morris har tidigare bl a skrivit om sin fascination för amiralen Jackie Fischer. Här blir det till en betraktelse över kriget och den ultimata akten av samurajernas etos när Yamato med dödsförakt styrde mot Okinawa. En vacker liten bok, oumbärlig i sitt slag. Bildrik.