Jason Heller: Strange Stars

Jason Heller: Strange Stars
3 september, 2018 Hedengrens

 

 

 

 

 

 

 

 

Jason Heller har skrivit en bok som visar på kopplingen mellan popen och science fiction-litteraturen. Synnerligen spännande!