Jonathan Coe: Middle England

Jonathan Coe: Middle England
27 november, 2018 Hedengrens

 

 

 

 

 

 

 

 

Coe har skrivit om Benjamin och hans vänner f o m skolåldern. Men nu i medelålderns 2010-tal ser mycket annorlunda ut (och man kan läsa denna som en fristående roman). I England är det många som bär på en oresonlig ilska, och genom de stora och små bekymmren hos kretsen av huvudpersonen anar man ett Brexit i vardande. Både en rolig och engagerande roman.