Tisdag 22/10 kl. 17.30 Birgitta Almgren

Tisdag 22/10 kl. 17.30 Birgitta Almgren
14 oktober, 2019 Hedengrens

Birgitta Almgren talar om sin bok Krossade illusioner

Hermann Kappner var Nazitysklands viktigaste inflytelseagent i Sverige, men hoppade av och fick den tyska legationen efter sig de ville röja honom ur vägen.

I Tyskland såg man ”den nordiska rasen” som Västerlandets räddning och var därför särskilt intresserade av länderna i norr, inte minst Sverige. Nazisterna arbetade via svensk-tyska föreningar. Man bojkottade Nobelpriset när man ansåg att det gick till ”fel” pristagare och Den tyska akademien (Deutsche Akademie) betraktades som en Gestapo-filial.

De svenska universiteten hölls under nazisternas uppsikt och sågs ofta som motståndsnästen. Även vanliga svenska skolor blev föremål för nazisternas infiltration. Man nyttjade också medicinen i rasbiologins tjänst och inbjöd svenska barnmorskor och läkare till Tyskland. Kulturutbyten stod också på Nazitysklands agenda med musik, film, teater och idrott.

Birgitta Almgren undersöker sambanden ur denna synvinkel mellan språk, kultur och ideologi, mellan kulturklimat och tankemönster. Kappner blir ett exempel: anställd på Skolöverstyrelsen och samtidigt agent/spion åt Nazityskland. Han hoppar av, för att efter kriget återanställas av SÖ.

Almgren undersöker vad tidsandan, händelserna, kulturklimatet och den polariserande verkligheten innebar för människorna. Mycket av källmaterialet har Almgren hittat i tyska arkiv, ej tidigare använt av svenska forskare.

Birgitta Almgren är prof.em. vid Södertörns högskola och uppmärksammad forskare och författare till särskilt Stasi-böcker: Inte bara Stasi (två upplagor), Inte bara spioner och Dröm och verklighet. Hon har också utgivit Drömmen om Norden.