Känner du en möp (=militärt överintresserad person)…

Känner du en möp (=militärt överintresserad person)…
18 december, 2020 Hedengrens

… då kanske vi kan få fresta med denna nya titel, utgiven av Lind & Co:
200 svenska sevärdheter från andra världskriget, av Lars Gyllenhaal.