Ny titel på avd. Historia/Samhälle: 1979 och arvet efter politisk islam, av Magnus Norell

Ny titel på avd. Historia/Samhälle: 1979 och arvet efter politisk islam, av Magnus Norell
22 december, 2020 Hedengrens

Stora delar av Mellanöstern befinner sig idag i djup kris. Att fullt ut greppa komplexiteten i det som sker i den till synes oöverskådliga arena som Mellanöstern utgör, kan säkert för många te sig som en i det närmaste omöjlig uppgift.

Men samtidigt kan mycket i dagens situation faktiskt spåras till följdverkningarna av tre specifika händelser som samtliga inträffade 1979: Den iranska revolutionen, Sovjetunionens invasion av Afghanistan och ockupationen av stora moskén i Mecka.

Dessa tre händelser, även om de i stort inträffade oberoende av varandra, skulle gemensamt frambringa ett avgörande politiskt och religiöst trendskifte i Mellanöstern. Den urgamla konflikten mellan religion och politik – i sig själv inte på något sätt unik för islam – fick från och med 1979 ett avgörande inflytande över utvecklingen i Mellanöstern, något som också påverkat oss här i Europa.

Källa: Samizdat förlag.

 

Boken är häftad (har mjuka pärmar). Utgiven av Samizdat förlag.