Tre böcker om själen, av Aristoteles

Tre böcker om själen, av Aristoteles
6 juni, 2021 Hedengrens

Få filosofer har utövat ett sådant inflytande på den västerländska tanketraditionen som Aristoteles. I ”Tre böcker om själen”, förmodligen tillkommen under den tid då Aristoteles ledde den egna skolan Lykeion i Aten, mellan åren 335 och 323 f Kr, diskuteras livsprincipen och människans själ. ”Tre böcker om själen” har genom århundradena haft en central betydelse för filosofins och psykologins utveckling, och för reflektioner kring vad människan är.

Översättare: Kimmo Järvinen
Källa: Bokförlaget Daidalos

198 sidor.