Några nyligen sålda titlar på Hedengrens avdelning med titlar från Penguin Classics

Några nyligen sålda titlar på Hedengrens avdelning med titlar från Penguin Classics
10 september, 2021 Hedengrens

Thucydides: History of the Peloponnesian War

Seneca: Letters from a Stoic – epistulae morales ad lucilium

Caesar: Conquest of Gaul

Nietzsche: Twilight of Idols and Anti-Christ