Fredrik Kullberg: Svensk floskelordbok. Managementjargong, politiska plattityder, värdegrundsbabbel

Fredrik Kullberg: Svensk floskelordbok. Managementjargong, politiska plattityder, värdegrundsbabbel
23 juni, 2022 Hedengrens

FLOSKEL – ord eller uttryck, i allmänhet av ­välklingande form, som saknar djupare innehåll. Oftast använt i plural­form: t.ex. förlegade floskler, benägen för flosk­ler eller granna floskler. Synonymer: banalitet, harang, plattityd, tom fras, klyscha, snömos.

SVENSK FLOSKELORDBOK – lista i bokform över moderna floskler, populära inom svenskt samhälleligt, ekonomiskt och kulturellt liv, sammanställd av Fredrik Kullberg i syfte att genomlysa den språkliga dimma som lagt sig över landet och i någon mån få den att lätta.

»Syftet med föreliggande verk är att genomlysa den språkliga dimma som lagt sig över Sverige. Svällande informationsavdelningar, makthavare som slutat läsa böcker, ett allt ängsligare samhällsklimat och digitaliseringens oändliga möjligheter till förytligande och försköning är bidragande faktorer till den flodvåg av floskler som vällt fram över medborgarna de senaste 30 åren eller så. Alltså högtravande men in­tet­sä­gande ord och fraser som ter sig löjliga genom sin kon­trast mellan innehåll och form, och som inte har något an­nat syfte än att skyla över konflikter, dölja maktanspråk, kamouflera okunskap, öka konsumtionen och få budskapet att framstå som märkvärdigare än det oftast är.

Ställd inför det språkliga vanvett som präglar vårt så kal­lade informationssamhälle det heter inte längre per­so­nal­chef, utan Chief Human Resources Officer (CHRO) har jag valt att tillämpa ironins och satirens form. I tider som dessa återstår bara att skratta åt eländet, vilket möjligtvis kan vara ett sätt att slå tillbaka mot maktspråk, desinformation och tvi­velaktig jargong. Framställningen är kryddad med begrepp som inte ome­delbart är att beteckna som floskler, men som präglar tids­andan och genom sin tillämpning hotar att undergräva mot­tagarens förstånd.«
Fredrik Kullberg i förordet

Fredrik Kullberg är journalist och författare till sju böcker. Den förra, Kriget mot skönheten, nominerades till Stora fackbokspriset 2020.

Källa: Karneval förlag

 

220 sidor.