Bengt Nyström och Annika Tegnér: Porslinsdrömmar – Ett oäkta Porcellains eller Faijance Wärk i Uppland 1755–1824

Bengt Nyström och Annika Tegnér: Porslinsdrömmar – Ett oäkta Porcellains eller Faijance Wärk i Uppland 1755–1824
12 mars, 2023 Hedengrens

I Vänge socken, och sedermera i Järlåsa, utanför Uppsala, låg en liten fabrik där man tillverkade fajans och flintgods långt tidigare än vid Upsala-Ekeby och Sankt Erik. Tillverkningen pågick under närmare 70 år, 1755–1824. Författarna berättar om föremål, material, tillverkningsmetoder och försäljning samt beskriver tidens idéströmningar och söker svaret på vilka drömmar som drev fabrikens ledare.

Författarna har skrivit en rad verk om svensk keramisk historia. Bengt Nyström, fil. dr, f.d. museichef, har varit verksam vid Nordiska museet, Södermanlands museum, Norrköpings stadsmuseum och Tekniska museet. Annika Tegnér, var tidigare intendent vid Stockholms stadsmuseum och Nordiska museet med ansvar för bland annat keramik.

Källa: Appell förlag

Inbunden. 208 sidor.