Martin Hårdstedt: Finlands svenska historia

Martin Hårdstedt: Finlands svenska historia
31 mars, 2023 Hedengrens

Hur ser Finlands svenska historia ut? Är det politiken, makten, språket eller kulturen som väger tyngst? I dag är oftast språket i fokus när det gäller de svenskspråkigas identitet i Finland, men historiskt sett har till exempel hembygd, klass eller vem man svurit trohet till varit viktigare. Denna eleganta sammanfattning av Finlands över tusenåriga svenska historia visar hur det handlar om inte bara en historia utan om flera, som måste få innebära olika saker i olika tider.

Finlands svenska historia är inte bara en del av Finlands historia, utan lika mycket en del av Sveriges historia, alltsedan integrationen av de östra delarna i det svenska riket via rikssprängningen 1808-1809 till Ålandsfrågan och dagens språkpolitiska utmaningar.

Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet i Sverige och bosatt i Tavastehus i Finland.

 

Källa: Natur & kultur/Svenska Litteratursällskapet i Finland

 

 

Inbunden. 359 sidor.