Maria Rosa Antognazza: Leibniz. En intellektuell biografi

Maria Rosa Antognazza: Leibniz. En intellektuell biografi
7 maj, 2023 Hedengrens

Gottfried Wilhelm Leibniz lämnade som en av historiens sista universalgenier framstående bidrag till logiken, matematiken, fysiken och metafysiken. Av alla som bidrog till att lägga grunden för den moderna filosofin kan nog ingen sägas ha levt ett rikare och mer omväxlande intellektuellt liv.

I sin biografi täcker Maria Rosa Antognazza inte bara den fulla vidden av Leibniz teoretiska och praktiska arbeten, den flätar också samman dem och kastar nytt ljus över ett tidigare så svårfångat författarskap. Mitt i den enorma spännvidden av Leibniz skenbart disparata verksamheter blottar Antognazza en röd tråd som håller samman hans livsverk: Drömmen om att systematiskt reformera och främja samtliga vetenskaper, till skaparens ära och människans fromma.

Författaren är professor i filosofi vid King´s College i London.

Med ett förord av Svante Nordin.

Källa: Fri tanke

 

Inbunden. 759 sidor.