Peter Johnsson: Ukraina i historien. Från äldsta tid till 2023

Peter Johnsson: Ukraina i historien. Från äldsta tid till 2023
10 maj, 2023 Hedengrens

När Peter Johnsson bestämde sig för att skriva en bok om Ukrainas historia var behovet stort. Han hade under 30 år bevakat utvecklingen i det självständiga landet och saknade en sådan bok. Den allmänna kunskapen om Ukrainas kultur och säregna historia hade under årtionden, också i den akademiska världen, försvagats på grund av den förryskade framställningen av den sovjetiska världen.

Ukraïna i historien kom i en första upplaga 2015. Det var det första, svenskspråkiga, historiografiska verk som riktade sig till en bred publik och som beskrev Ukrainas historia från äldsta tider till och med Majdanrevolutionen och den rysk-ukrainska konfliktens utbrott 2014. Budskapet var att Ukrainas historia inte är Rysslands, och att landet har en egen tusenårig historia som i stora stycken gjort att landet är inbegripet i den västeuropeiska kulturen och historien på ett annat sätt än Ryssland. Idag, år 2023, när Ryssland sedan snart tio år tillbaka för ett brutalt angreppskrig mot Ukraina och har ockuperat betydande ukrainska landområden, däribland halvön Krim, är detta uppenbart.

Denna nya, reviderade och utökade upplaga börjar med ett nytt kapitel där det dramatiska skeendet de senaste åren, och den ovissa framtiden för Ukraina, Ryssland och Europa beskrivs. Den löpande texten från 2015 är uppdaterad till dags dato, april 2023. Den är oumbärlig att läsa för alla som vill förstå orsakerna till den nutida konflikten.

Källa: Carlssons

Inbunden. 476 sidor.