Hedengrans julkalender! Lucka 22

Hedengrans julkalender! Lucka 22
22 december, 2023 Hedengrens

Nicklas föreslår Butter Boards

Att snöra på sig ett förkläde,

och smöra för sina gäster med ett bräde!