Hedengrans julkalender! Lucka 23

Hedengrans julkalender! Lucka 23
23 december, 2023 Hedengrens

Elsa fascineras av Skönheten i Kaos

Att vi springer runt och kärleken jagar,

det följer faktiskt vetenskapens lagar!